Služby

Služby pre váš biznis

DevOps Akcelerátor

DevOps Akcelerátor je program pre firmy umožňujúci posilniť a/alebo rozbehnúť ich interné DevOps tímy. Firmy, ktoré bojujú s nedostatkom skúseností, príliš juniorným tímom, problémami s architektúrou alebo roadmapou a pod. môžu využiť naše služby na vzdelanie a zvýšenie seniority svojho tímu. Pomôžeme vám definovať roadmapu vzdelávania pre váš DevOps tím, prevedieme vás cez problémy s architektúrou alebo len zmapujeme neefektívnosti, ktoré vidíme, s návrhmi na ich nápravu.

Náš tím sa môže pripojiť k vášmu tímu buď virtuálne alebo priamo na mieste a využiť spoločný čas, aby sme našli všetky slepé miesta a pomohli vám efektívne zvýšiť senioritu kritického tímu vo vašej firme.

  • Zvýšenie seniority DevOps tímu
  • Knowledge sharing na mieste a/alebo na diaľku
  • Rozbeh DevOps tímu