Služby

Služby pre váš biznis

Architektúra

Pred migráciou alebo transformáciou akéhokoľvek IT systému na novú platformu je potrebné vytvoriť návrh high-level architektúry, ktorý zahŕňa všetky dôležité technické a biznis aspekty. Pomôžeme vám definovať high-level architektúru a detailnú architektúru IT systémov vrátane všetkých integračných prepojení, požadovaných úprav, podrobností o implementácii a odhadovaných nákladov za komponenty, ktoré IT systém používa.

  • Chýbajúci achitektonický high-level diagram
  • Anti-patterny a nesprávne využitie technológií
  • Neznáme prvky systému
  • Žiadne odhady nákladov