Služby

Služby pre váš biznis

Implementácia

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam nášho tímu s implementáciou a používaním rôznych technológií dokážeme pre našich zákazníkov vytvoriť prostredie na mieru na základe vybraného súboru technológií a informácií získaných vo fáze analýzy a architektúry. Tým sa zabezpečí, že prostredie je pripravené na nasadenie konkrétneho IT systému. Keď je nové prostredie pripravené, náš tím pomáha s počiatočným nasadením IT systému, vrátane potrebného zaškolenia interného tímu.

  • Nedostatok zdrojov
  • Neznalosť štandardov a nástrojov
  • Platforma pre MVP
  • Greenfield infraštruktúra s cieľom vyhnúť sa budúcemu technickému dlhu
  • Chýbajúca infraštruktúra pripravená na použitie