Služby

Služby pre váš biznis

Analýza

Zákazníci mnohokrát nemajú k dispozícii poriadnu dokumentáciu, čo veľmi sťažuje identifikáciu všetkých potenciálnych problémov, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní akejkoľvek novej technológie. Náš tím zhromaždí všetky dostupné informácie o IT systéme zákazníka a poskytne dôkladnú analýzu možných vplyvov konkrétnych technologických úprav (napr. cloudové prostredie) a zároveň zdokumentuje ich požiadavky.

  • Chýbajúca dokumentácia
  • Slepé miesta v architektúre
  • IT compliance